Info til Komponister

Komponistforeningen ToneArt

ToneArt medlemskoncerter - How to do It !!!!!

ToneArt ser det som sin første opgave at støtte medlemmernes koncerter.

Bestyrelsen henstiller derfor at medlemmer søger TA om støtte til deres koncerter med nykomponeret musik for større ensemble.

Hvert  medlem kan som udgangspunkt bevilges støtte til en koncert årligt.

Indsend en ansøgning, hvor du kort redegør for hvilken musik som skal opføres og hvor koncerten finder sted. Musikken præsenteres ved relevant link og evt. partitur.
Ansøgningen skal indsendes senet 2 måneder før koncerten.

Koncerter med  medlemmernes egne orkestre

med ToneArt som medarrangør.

Nykomponeret musik for større ensemble, evt specielle mindre ensembler med omfattende partiturer.

Du ansøger bestyrelsen, hvis der er penge og hvis koncerten falder inde for formålet bevilges koncerten og proceduren er derefter:

 A) Toneart betaler halvdelen af musikerhonorarerne. Ikke lydmand.
TA skal have halvdelen af billetindtægten.

Eller

B) ToneArt giver støtte uden at få andel af entre efter følgende model.

Ensembler med 5 & 6 medlemmer:                          2 tariffer.
Ensembler med 7 & 8 medlemmer:                          3 tariffer.
Ensembler med 9 & 10 medlemmer:                        4 tariffer
Ensembler med flere end 10 medlemmer:            10.000 kr, som er maks. TA kan give.

Der skal stå i program, relevante medier og på evt. plakater at Toneart er medarrangør.

Husk også at der findes mulighed for at søge subventionering, opgradering af KODA-betaling, i Koda’s eget system.

https://www.koda.dk/medlem/udbetaling/her-far-du-udbetaling-fra/koncerter/subventionering