Info til Komponister

Komponistforeningen ToneArt´s medlemskoncerter - How to do !!!!!

Pga. de seneste års faldende bevillinger fra Statens Kunstråd til drift, har vi på GF i 2022, besluttet fortrinsvis, at prioritere at bruge TA’s midler til workshop koncerter og fælles projekter, så flest mulige komponister for glæde af midlerne. Derfor er nedenstående retningslinjer for støtte til medlemmernes egne orkestre, foreløbig sat ud af spil med mindre der f.eks. sidst på året er midler til rådighed. Hvis det er tilfældet, skriver vi ud til medlemmerne.

ToneArt ser det som en vigtig opgave at støtte medlemmernes koncerter.

Bestyrelsen henstiller derfor at medlemmer søger TA om støtte til deres koncerter med ny- komponeret musik for større ensemble, evt til specielle mindre ensembler med omfattende partiturer.

Hvert  medlem kan som udgangspunkt bevilges støtte til én koncert årligt.

Koncerter med  medlemmernes egne orkestre med ToneArt som medarrangør

Indsend en ansøgning, hvor du kort redegør for hvilken musik som skal opføres, hvor og hvornår  koncerten finder sted. Musikken præsenteres ved relevant link og evt. partitur. Ansøgningen skal indsendes senet 2 måneder før koncerten.

Pga et reduceret tilskud fra Statens Kunstfond, har vi desværre været nødsaget til at justere på tilskudsreglerne i 2022.

Hvis der er penge og hvis koncerten falder inde for formålet bevilges koncerten efter flg. model i 2022.

Ensembler med 5 & 6 medlemmer:                         1 tarif
Ensembler med 7 & 8 medlemmer:                         2 tariffer
Ensembler med 9 & 10 medlemmer:                       3 tariffer
Ensembler med flere end 10 medlemmer:          4 tariffer, som er det maksimale tilskud. Der gives ikke tilskud til lydmand

Der skal stå i programmet, relevante medier og på evt. plakater at Toneart er medarrangør.

Husk også at der findes mulighed for at søge subventionering, opgradering af KODA-betaling, i Koda’s eget system.

https://www.koda.dk/medlem/udbetaling/her-far-du-udbetaling-fra/koncerter/subventionering