Støtte til egne koncerter

Pga. de seneste års faldende bevillinger fra Statens Kunstråd til drift, har vi på GF i 2022, besluttet fortrinsvis, at prioritere at bruge TA’s midler til workshop koncerter og fælles projekter, så flest mulige komponister for glæde af midlerne. Derfor er nedenstående retningslinjer for støtte til medlemmernes egne orkestre, foreløbig sat ud af spil med mindre der f.eks. sidst på året er midler til rådighed. Hvis det er tilfældet, skriver vi ud til medlemmerne.

Støttede koncerter med medlemmernes egne orkestre.

I henhold til Tonearts formål, beskrevet i Vedtægterne (Se www.toneart.nu), ligger der flg. punkter til grund for bestyrelsens vurdering af ansøgeres projekter med henblik på støttede koncerter.

– afsøgende partiturmusik, evt. med improvisationsafsnit.
– for større ensemble typisk 6-12 medlemmer.
– evt. specielle mindre ensembler med omfattende partiturer.

Krav til koncerter arrangeret af Toneart:
Hvis ikke der findes en koncertarrangør, skal den Toneart-komponist, der er ansvarlig for koncerten, skrive under som koncertarrangør. Man kan med andre ord godt selv være koncertarrangør.
I det tilfælde skriver han/hun under på at kravet fra Kunststyrelsen, om at alle musikerne lønnes tarifmæssigt, bliver opfyldt. Dette tilføjes kontrakten i fremtiden.

Procedure:
1/ Du ansøger bestyrelsen, ved at beskrive projektet. Hvis koncerten falder inde for ToneArts formål, hvis der er penge og der bevilges tilskud, går ToneArt ind som medarrangør og yder støtte. Der er to modeller:

A/ Toneart betaler halvdelen af musikerhonorarerne. Ikke lydmand.
TA skal have halvdelen af billetindtægten.

Eller

B/ ToneArt giver støtte uden at få andel af entre efter følgende model.

Pga et reduceret tilskud fra Statens Kunstfond, har vi desværre været nødsaget til at justere på tilskudsreglerne i 2022.

Hvis der er penge og hvis koncerten falder inde for formålet bevilges koncerten efter flg. model i 2022.

Ensembler med 5 & 6 medlemmer:                         1 tarif
Ensembler med 7 & 8 medlemmer:                         2 tariffer
Ensembler med 9 & 10 medlemmer:                       3 tariffer
Ensembler med flere end 10 medlemmer:          4 tariffer, som er det maksimale tilskud. Der gives ikke tilskud til lydmand

2. Det skal stå i programmet og på eventuelle plakater, at Toneart er arrangør og Kunststyrelsen skal, så vidt det er muligt, krediteres.

3. Du sender selv værkanmeldelse til KODA. Husk at ToneArt skal stå som arrangør. ToneArt har ikke længere en fast aftale med Koda, de
enkelte komponister skal selv søge (der findes et skema på Koda’s hjemmeside). Husk også at nævne ToneArt i subventionerings-ansøgningen, vi arbejder på at få den gamle aftale tilbage.

4. En kontrakt, der skitserer ovenstående, sendes af kasserer, (p.t. Hugh Steinmetz) til kapelmesteren. Den skal underskrives af ToneArt (kassereren), kapelmesteren og den samarbejdende koncertarrangør, hvorefter den returneres til kasseren.

Et medlem kan højst bevilges 1 ToneArt-støttet koncert om året.
Toneart opfordre til at der opføres ny musik til koncerter, men det er ikke et krav, at hele repertoiret er nyt.
Ansøgning senest 2 mdr. før koncert.