Info til Komponister

Støtte til egne koncerter

Pga. de seneste års faldende bevillinger fra Statens Kunstråd til drift har ToneArt på generalforsamlingen besluttet fortrinsvis at prioritere at bruge ToneArts midler til workshop-koncerter og fælles projekter, så flest mulige komponister får glæde af midlerne. De to årlige workshopkoncerter vil have førsteprioritet i budgettet og hvis der er yderligere midler, støtter ToneArt med glæde medlemmernes koncerter med egne orkestre.

Støttede koncerter med medlemmernes egne orkestre.

I henhold til Tonearts formål, beskrevet i Vedtægterne (se www.toneart.nu), ligger der flg. punkter til grund for bestyrelsens vurdering af ansøgeres projekter med henblik på støttede koncerter.

– afsøgende partiturmusik, evt. med improvisationsafsnit.
– for større ensemble typisk 6-12 medlemmer.
– evt. specielle mindre ensembler med omfattende partiturer.

Krav til koncerter arrangeret af Toneart:
Hvis ikke der findes en koncertarrangør, skal den Toneart-komponist, der er ansvarlig for koncerten, skrive under som koncertarrangør. Man kan med andre ord godt selv være koncertarrangør.
I det tilfælde skriver han/hun under på at kravet fra Kunststyrelsen, om at alle musikerne lønnes tarifmæssigt, bliver opfyldt. Dette tilføjes kontrakten i fremtiden.

Procedure:
1/ Du ansøger bestyrelsen, ved at beskrive projektet, herunder dato, sted, repertoire, besætning og medarrangør. Hvis koncerten falder inden for ToneArts formål og der er midler hertil, går ToneArt ind som medarrangør og yder støtte.

Hvis der er penge og hvis koncerten falder inden for formålet bevilges koncerten efter flg. model i 2023.

Ensembler med 5 & 6 medlemmer:                         1 tarif
     Ensembler med 7 & 8 medlemmer:                         2 tariffer
    Ensembler med 9 eller flere medlemmer:           3 tariffer

  1. Det skal stå i programmet og på eventuelle plakater, at ToneArt er medarrangør og Statens Kunstfond skal krediteres, gerne med logo.
  2. Du sender selv værkanmeldelse til KODA. Hvis koncerten afholdes i samarbejde med et spillested, står de som arrangør af koncerten og betaler KODA. Hvis man selv er arrangør, afholder ToneArt KODA-udgifterne, og ToneArt skal stå som arrangør i KODA-anmeldelsen.
  3. En kontrakt, der skitserer ovenstående, sendes af kasserer til kapelmesteren. Den skal underskrives af ToneArt (kassereren), kapelmesteren og den samarbejdende koncertarrangør, hvorefter den returneres til kasseren.
  4. Et medlem kan højst bevilges 1 ToneArt-støttet koncert om året.

ToneArt opfordrer til at der opføres ny musik til koncerter.
Ansøgning senest 2 mdr. før koncert.